Wie ben ik

Ik ben Hans Bakker geboren in 1963 te Amsterdam. Tegenwoordig woon ik in het mooie Gouda. Mijn interesse in Shiatsu werd lang geleden gewekt. Eigenlijk doordat ik een lange tijd aan vechtsport gedaan heb. In de historie van Shiatsu is er ook een directe link naar de toenmalige samoerai klasse. In de vechtsport gebruik je namelijk voor het stoten en de trappen niet louter alleen maar spierkracht, maar ook de energie vanuit de buik. In Shiatsu noemen wij die plek in de buik Hara. Daarnaast merkte ik dat heel goed de spiertonus van mijn trainingspartners voelde bij het zetten van klemmen en dergelijk. En ik merkte dat ik een bepaalde gevoeligheid had. Dat die energie die ik bij anderen voelde effect had op iemands gezondheid wist ik al snel. Toch duur het even voor ik ervoor koos om mijzelf in Shiatsu te verdiepen.

Uiteindelijk ben ik in september 2014 met mijn 4-jarige studie aan de beroepsopleiding Iokai Shiatsu begonnen en heb ik in september 2018 mijn diploma op HBO-niveau gehaald inclusief het 2-jarige Hbo-diploma Westerse Medische Basis kennis.  http://iokai.nl

Een studie die zowel veel inzicht en vaardigheden op het gebied van Shiatsu en Oosterse geneeskunde gaf, maar ook een vormende studie was.

Op dit moment heb ik naast de praktijk ook nog een vaste deeltijdbaan voor 4 dagen in de week. Daar ben ik werkzaam als projectleider grootonderhoud bij een woningcorporatie. 

Diploma uitreiking september 2018

Kwaliteit en ontwikkeling

Kwaliteit staat bij mij altijd op de eerste plaats, ten behoeve van uw gezondheid. Ik ben aangesloten bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en de hieraan gelieerde tuchcommissie TCZ. Ook ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Zorg)

Daarnaast ben ik lid van de Nederlandse Shiatsu vereniging. Deze organisatie houdt toezicht op de kwaliteit van de scholing, nascholing en intervisie.

Dit maakt dat mijn praktijk voor Iokai Shiatsu officieel erkend wordt door de zorgverzekeraars en de belastingdienst. De praktijkvoering voldoet geheel aan de eisen, die gesteld zijn in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg)

De algemene voorwaarden staan ook op de website. Neemt u die even door, dan weten wij beiden waar wij aan toe zijn. Bij minderjarige cliënten, werk ik met een behandelovereenkomst. Een en ander volgens de WBGO. Is iemand al 16 jaar of ouder, dan mag ik de ouders geen informatie verstreken, tenzij ik expliciet toestemming krijg van de cliënt. 


Training en permanente educatie

Ik heb een hele goede opleiding genoten. Maar om mijn kennis op peil te houden volg ik jaarlijks 4 nascholingsdagen op het gebied van Shiatsu en 1 nascholingsdag Medische Basis Kennis. Daarnaast heb ik minimaal twee keer per jaar een intervisie sessie met collega therapeuten, waarbij wij casussen bespreken, maar ook met elkaar oefenen. De beroepsvereniging houdt ook toezicht op het gebied van nascholing en intervisie. 

Contactgegevens:

Hans Bakker

Mobiel: 06-39 51 99 09

mailto:KiToiuchShiatsu@gmail.com

Fokkerstraat 11 te Reeuwijk